Kalendář

Goparking
 
  Aktuality   Akce   Půjčovna   Galerie   Kniha   Zajímavosti   Tekies   Video   Kontakt

Přihlášení
 

Login:

Heslo:

 

  Přihlašovací info
 
  Klub Don Felder
  Uživatelé

Kde nyní jsem
 

On-Line HD kamera
 
Aktuální obraz a teplota vzduchu na penzionu Don Feder ...

   Více >> 

Penzion Don Felder
 
Ubytování na Brači v Chorvatsku. ...

   Více >> 

Hledat
 

Počasí
 

Počítadlo
 

 Vložit   Zajímavosti

COVID a potápění


V poslední době prochází našimi poradnami stále více postcovidových pacientů, kteří mají následné obtíže.Je mezi nimi již i více než desítka potápěčů nejrůznější úrovně dosažené kvalifikace a proto tento článek vycházející z aktuálních doporučení naší asociace.
Doporuč ení IANTD týkající se návratu k potápění po prodělání Covid-19
Materiál zpracoval
Douglas Ebersole, M.D.Interventional Cardiology, Watson Clinic IANTD CCR Trimix InstructorCardiology Consultant, Divers Alert Network
IANTD v prvé řadě doporučuje, aby všichni potápěči udržovali režim fyzické zdatnosti. Pokud potápěč IANTD prodělal nemoc COVID-19, neměl by uvažovat o návratu k potápění dříve , než se mu podaří vrátit na původní úroveň své fyzické zdatnosti.Následující pokyny IANTD by se měly použít, jakmile potápěč dosáhne původní úrov ně své fyzické kondice.Pro účely tohoto dokumentu rozdělíme potápěče do čtyř kategorií dle závažnosti průběhu infekce COVID-19 a poté vydáme doporučení, jak by měla být každá kategorie vyhodnocena před návratem k potápění. Organizace Hyperbaric Medical Society nevydala žádné oficiální pokyny pro návrat k potápění po COVID-19. Následující doporučení vycházejí z přehledu současné lékařské literatury a jsou v souladu s doporučeními vědeckých potápěčských agentur, jako jsou AAUS a Coral Restoration Foundation.Kategorie 0 - Bez příznaků Potápěči, kteří v anamnéze nemají podezření na onemocnění COVID-19, ale měli pozitivní screeningový test na COVID-19 nebo pozitivní test na protilátky, ale bez anamnézy onemocnění nebo symptomů odpovídajících onemocnění COVID-19.Vyhodnocení před návratem k potápění:1. Pravidelná lékařská prohlídkazaměřená na potápění 2. Rentgen hrudníku, pouze pokud je to požadováno podle pokynů profesní skupiny nebo RSTC(Recreational Scuba Training Council).3. Není nutné žádné další testování.Kategorie 1 – Mírný průběh 1. Dotyční nevyhledali zdravotní péči nebo byli léčeni výhradně ambulantně bez známek hypoxémie.2. Nevyžadovali podání kyslík u.3. Výsledky rentgen u nebo CT hrudníku byly normální nebo nebylo nutné jejich provedení.Vyhodnocen í před návratem k potápění:1. Pravidelná lékařská prohlídka.
2. Spirometrie.3. Rentgen hrudníku, pokud nález nebyl v normě, tak provedení CT hrudníku.4. Pokud není známá nebo uspokojivá tolerance zátěže, provede se zátěžový test s e stanovením saturace kyslíku.Kategorie 2 – Středně závažný průběh1. Stav pacienta vyžadoval podání kyslíku, nebo se u pacienta projevily příznaky hypoxie.2. Abnormální výsledek rentgenu hrudníku nebo CT hrudníku.3. Byl hospitalizován, ale jeho stav nevyžadoval umělou (s intubací) nebo asistovanou plicní ventilaci (BiPAP, CPAP) nebo hospitalizacina jednotce intenzivní péče (JIP ).4. Pokud byl hospitalizován, výsledek jeho vyšetření srdce byl v normě včetně normálního EKG a kardio markerů (troponin nebo CK-MB a BNP).Vyhodnocení před návratem k potápění:1. Pravidelná lékařská prohlídka.2. Spirometrie3. Rentgen hrudníku. Pokud nález nebyl v normě, tak provedení CT hrudníku.4. EKG 5. Echokardiogram (pokud nebyl proveden v nemocnici).6. Pokud není známá nebo uspokojivá tolerance zátěže, provede se zátěžový test se stanovením saturace kyslíku.7. Vyšetření a řešení jakýchkoli dalších komplikací nebo příznaků podle pokynů poskytovatele a profesních skupin nebo RSTC.Kategorie 3 - Těžký průběh1. Stav pacienta vyžadoval umělou (s intubací) nebo asistovanou plicní ventilaci (BiPAP, CPAP) nebo hospitalizacina JIP.2. Postižení srdce, které definováno jako abnormální EKG nebo echokardiogram, nebo zvýšené kardio markery (troponin nebo CK-MB a BNP).3. Tromboembolické komplikace (jako je plicní embolie, hluboká žilní trombóza nebo jiná koagulopatie.Vyhodnocení před návratem k potápění:1. Pravidelná lékařská prohlídka.2. Spirometrie 3. Rentgen hrudníku. Pokud nález nebyl v normě, tak provedení CT hrudníku.4. EKG 5. Stanovení hladin troponinu nebo CK-MB a BNP k ověření jejich návratu k normálním hodnotám 6. Echokardiogram (pokud nebyl proveden v nemocnici).7. Zátěžovýtest se stanovením saturace kyslíku.8. Vyšetření a řešení jakýchkoli dalších komplikací nebo příznaků podle pokynů vašeh o lékaře, nebo RSTC.Bezpečné potápění všem !!
Takže s rozumem a trpělivost. Vašek


Autor: Vasek Datum: 09.04.2021 12:16:49 Datum úpravy: 09.04.2021 12:23:09


RSS - Penzion Don Felder


Facebook - staňte se fanoušky

© 2002 - 2021 Potápěčské Centrum Don Felder, Firma: EWE s.r.o.
WebMaster